Gepost door: adoptieblog | mei 10, 2009

Worden aspirant adoptie ouders serieus genomen?

Er zijn verschillende Yahoo-groepen voor mensen die willen adopteren via deelbemiddeling. Zo is er een groep van de belangenbehartiger BZA en is er een groep vskleintjes, speciaal voor adopties uit de VS. In deze groepen wordt lief en leed gedeeld en ervaringen uitgedeeld. Erg nuttig en vooral een fijn gevoel dat je niet alleen staat.

Gisteren en vandaag stonden er in deze groepen 2 berichten die ons erg boos maakten. Niet op de mensen die ze stuurden, maar over de inhoud. Wat stond erin?

Uit de eerste mail blijkt dat een CDA-bestuurder die in de Tweede kamerfractie deskundig is op het gebied van adoptie, tevens lid is van het Comité van Aanbeveling van een vergunninghouder die fel tegen deelbemiddeling is.

In de tweede mail, van iemand anders, wordt een deel uit een brief van een andere vergunninghouder geciteerd.

Daarnaast heeft het Ministerie van Justitie in samenwerking met stichting Kind en Toekomst antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De vragen kunt u vinden op de website van de Stichting Adoptie Voorzieningen en Stichting Kind en Toekomst.

Met andere woorden: een commercieel belanghebbende organisatie mag zelf de regels opstellen en bij klachten zelf antwoord geven, met steun van het Ministerie. Uiteraard in het belang van het kind.

Advertenties
Gepost door: adoptieblog | mei 6, 2009

Deelbemiddeling een luxe?

Vaak wordt gedacht dat deelbemiddeling, met name vanuit de VS, vooral iets is voor mensen die even snel een kind willen en er voldoende geld voor hebben. Het tegendeel is waar. Het zelfdoen-traject is tijdrovend, onzeker en emotioneel belastend. Wanneer je begint aan een zelfdoen-traject, moet voldoen aan dezelfde wetten en regels als alle ander vormen van adoptie.

Per land en soms zelfs per deel van een land (staten in de VS) kunnen die regels en wetten enorm verschillen. Het vergt dan ook veel tijd en inspanning om uit te vinden op welke manier geadopteerd kan worden en welke voorwaarden daarbij van kracht zijn. Bijna iedere collega zelfdoener die wij spreken of lezen vertellen dat het uitzoeken, opstarten en monitoren van alle procedures hen erg zwaar valt. En dan blijft er de onzekerheid of alles wel op de juiste manier wordt afgehandeld en het allemaal goedkomt.

Gepost door: adoptieblog | mei 3, 2009

Peter van der Vorst over deelbemiddeling

Afgelopen woensdag (29 april 2009) was Peter van der Vorst te gast in de talkshow Pauw & Witteman. Hij vertelde daar een helder en duidelijk verhaal over het adopteren vanuit de VS.  De gastheren en andere gasten kwamen niet verder dan tenenkrommende vooroordelen. Peter van der Vorst bleef bewonderingswaardig beheerst. Maar het blijft jammer dat de publieke opinie adoptie door deelbemiddeling zo eenzijdig belicht.

Ook de reacties op het VARA-forum blinken niet uit in nuances. De meeste reageerders zijn van mening dat deelbemiddeling een dure vrije tijdsbesteding is voor homostellen. Voor velen (homo-, maar zeker ook hetero-stellen) en alleenstaanden is het echter de enige mogelijkheid is na lange, pijnlijke en emotionele medische trajecten.

Gepost door: adoptieblog | april 27, 2009

Wie zijn wij?

Wij zijn een ongewenst kinderloos stel dat graag een kindje wil adopteren uit de Verenigde Staten. Waarom de VS? Dat is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat er voor ons geen andere mogelijkheden zijn. Drie jaar lang zijn we bezig geweest met voorlichtingsbijeenkomsten, gezinsonderzoeken, formulieren invullen en meer. Eind vorig jaar kregen we het groene licht en kon het grote wachten (op een voorstel) beginnen.

Helaas blijkt het nu toch anders te gaan. De regering overweegt namelijk deelbemiddeling af te schaffen en in de aanloop tot die beslissing de regels aan te scherpen. In het belang van het kind is het vanaf nu noodzakelijk dat een kind eerst 60 dagen in pleegzorg wordt opgenomen, voordat een kindje wordt “vrijgegeven” voor adoptie. Andere Europese landen leggen deze regels niet op aan de VS, waardoor een biologische moeder waarschijnlijk kiest voor een ander land.

Eerlijk gezegd zijn wij er geeneens kwaad meer over, eerder diep teleurgesteld en erg verbaasd. Daarom hebben wij besloten dit weblog te starten over deelbemiddeling in adoptie en dan met name uit de VS.  Op het weblog willen we, samen met bezoekers, op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de concrete effecten van het nieuwe beleid ten aanzien van deelbemiddeling?
  • Wie bepaalt de criteria voor het begrip “in het belang van het kind”?
  • Hoe kan het dat belanghebbende organisaties beleidsbepalende adviezen kan geven aan een Ministerie (corporatisme?);
  • Waarom resorteert Adoptie onder het Ministerie van Justitie icm het Ministerie van Buitenlandze Zaken en niet onder het Ministerie van Jeud en Gezin?
  • Hoe denkt de Nederlandse regering haar normen en waarden te kunnen “opdringen” aan de VS?
  • Waarom is er nog geen Europese regelgeving op dit gebied, waardoor er een rechtsongelijkheid kan ontstaan?
  • Waarom kan dit niet in allle openheid worden besproken, maar moet het  anoniem?
Gepost door: adoptieblog | juni 30, 2007

Tweede Kamer debat juni 2007

Op 27 juni 2007 was er in De Tweede kamer een debat over een wetsvoorstel om het voor homo-paren eenvoudiger te maken een kind uit het buitenland te adopteren. Kamerlid Naïma Azough van GroenLinks vond dat dit al geregeld had moeten zijn in een eerder stadium. Namelijk toen het homo-huwelijk werd ingevoerd. Paren van hetzelfde geslacht kunnen namelijk even goed een kind opvoeden als hetero-paren. SGP-Kamerlid Cees van der Staaij was het daar niet mee eens, wat tijdens het debat nog tot een behoorlijk meningsverschil leidde. Uiteraard zijn wij het helemaal eens met mevrouw Azough.

« Newer Posts

Categorieën