Gepost door: adoptieblog | juni 2, 2009

Nederland en het Haags Adoptieverdrag

Adoptie is iets waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Daarom heeft een groot aantal landen een verdrag ondertekend waarin doelstellingen, regels en afspraken staan: het Haags Adoptieverdrag. De inleiding van dit rapport is als volgt:

“The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

Recalling that each State should take, as a matter of priority, appropriate measures to enable the child to remain in the care of his or her family of origin,

Recognizing that intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin,

Convinced of the necessity to take measures to ensure that intercountry adoptions are made in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights, and to prevent the abduction, the sale of, or traffic in children,

Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986)”.

bron: HccH: Hague Conference on privat international law.

Ratificatie Haags Adoptieverdrag

Ook de Nederlandse regering heeft dit verdrag ondertekent en kan zich dus vinden in het verdrag.  Adoptieprocedures (volledige en deelbemiddeling) worden in Nederland uitgevoerd en gecontroleerd door organisaties die een licentie hebben gekregen van het ministerie. Deze organisatie heten dan ook vergunninghouder en zijn vaak stichtingen zonder winstoogmerk. Het is de taak van de overheid om toezicht te houden op een zuivere, heldere en integere werkwijze van de vergunninghouders.

Op 1 april 2008 heeft de VS, eindelijk het Haagse adoptieverdrag geratificeerd. Al een flink aantal jaar vindt adoptie via deelbemiddeling plaats vanuit de VS naar Nederland. De laatste jaren iets meer, omdat er voor veel aspirant adoptie ouders geen andere mogelijkheden zijn.De vergunninghouder die adoptie vanuit de VS begeleidt en controleert heeft nu het ministerie van justitie geadviseerd om  deelbemiddeling in zijn geheel af te schaffen én de regels voor adoptie vanuit de VS aan te scherpen. Het laatste punt met terugwerkende kracht.

Het volledig afschaffen van deelbemiddeling leidt ertoe dat enkel volledige bemiddeling, waarbij de vergunninghouder totale controle en zeggenschap heeft, nog mogelijk is.  De meeste vergunninghouders werken echter met slechts één contact in een “zendend” land. Bij het selecteren van het contact wordt gekeken of deze aansluit bij het gedachtengoed van de vergunninghouder. Niet alleen of de procedures zorgvuldig worden nageleefd, maar vaak  ook de religieuze signatuur. Daardoor wordt het voor alleenstaanden, homo-stellen en niet praktiserend religieuze mennsen bijna onmogelijk nog te adopteren.

Corporatisme?

Ondanks dat het gaat om  stichtingen zonder winstdoelstelling, lijkt er een financiële  gedachte te zitten achter het advies van de vergunninghouder. Voor deelbemiddeling mag de vergunninghouder € 1.000 en voor volledige bemiddeling ongeveer € 9.000 in rekening brengen. Terzijde: op zichzelf al een vreemd gegeven omdat een vergunninghouder meer werk heeft aan deelbemiddeling dan aan voleldige bemiddeling (zie Twee adoptieprocedures).

Het ministerie van justitie heeft het advies van de vergunninghouder direct overgenomen, zonder daarin andere belanghebbende partijen te betrekken. Daardoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat vergunninghouders directe invloed hebben op de beleidsvorming en besluiten van het ministerie van justitie.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: